Segrest

  • Sentència del Tribunal Suprem (Sala Penal) de 30 d’abril de 2.003:

Són dos els elements del segrest:

1) El que es privi de llibertat a una persona tancant-la o detenint-la.

2) El que s’adverteixi per part dels autors, al subjecte passiu o a altres persones, que la recuperació de llibertat d’aquell depèn del compliment de la condició.

 

  • Sentència del Tribunal Suprem (Sala Penal) de 26 de juny de 2.006:

Segons la més recent doctrina científica, l’article 164 del Codi Penal regula una figura que és, en realitat, un subtipus agreujat de les conductes previstes en l’art. 163 en els seus tres primers apartats.

Per tant, els tipus objectiu i subjectiu coincideixen en els seus aspectes bàsics amb els de la detenció il·legal.

L’acció consisteix, doncs, en la mateixa conducta prevista en l’art. 163, és a dir, tancar o detenir a un altre il·legalment, privant-li de la seva llibertat, si bé afegint-li la imposició d’una condició per a alliberar a la persona o persones detingudes il·legalment.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.