La Firma

PROFESSIONALS ESPECIALITZATS

POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ PROFESSIONALS ALTAMENT QUALIFICATS EN DRET PENAL.

TOTS ELS NOSTRES ADVOCATS ES DEDIQUEN EXCLUSIVAMENT AL DRET PENAL I TENEN UNA ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN LA RESOLUCIÓ D’ASSUMPTES PENALS COMPLEXOS. AIXÒ GARANTEIX QUE DISPOSARÀ D’UN ADVOCAT AMB LA MILLOR QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A SOLUCIONAR SATISFACTÒRIAMENT SEU PROBLEMA.

COL·LABORACIÓ PROFESSIONALITZADA

EN UN PROCEDIMENT PENAL ÉS FREQÜENT QUE HAGIN PRACTICAR PROVES PER PART D’ALTRES PROFESSIONALS, COM INVESTIGADORS PRIVATS O PERITS.

INTERPENAL COMPTA AMB UN EQUIP DE COL·LABORADORS DE PRESTIGIÓS PRESTIGI I EXPERIÈNCIA FORENSE, EL QUE ENS PERMET ASSEGURAR UNA EXCEL·LENT PRÀCTICA DE LA PROVA.

DEFENSA ACTIVA DELS NOSTRES CLIENTS

ESTAR IMMERS EN UN PROCEDIMENT PENAL COMPORTA L’AFECTACIÓ DE DRETS SUMMAMENT RELLEVANTS, COM SÓN LA LLIBERTAT O EL PATRIMONI.

L’EQUIP D’ADVOCATS DE INTERPENAL ESTÀ ESPECIALITZAT EN LA DEFENSA DELS DRETS DELS NOSTRES CLIENTS DURANT EL PROCÉS PENAL, NI EN LA SEVA CONDICIÓ DE PERSONES INVESTIGADES O DE VÍCTIMES D’UN DELICTE.

QUAN ACTUEM COM DEFENSA, CENTREM LA NOSTRA ACTUACIÓ EN DEMOSTRAR LA INNOCÈNCIA DELS NOSTRES CLIENTS A LA FASE D’INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT PENAL, EL QUE COMPORTA QUE ACONSEGUIM, EN UN ELEVAT NOMBRE D’AFERS, QUE ELS NOSTRES CLIENTS NO HAGIN DE SOTMETRE A UN JUDICI ORAL.

A LES INTERVENCIONS COM ACUSACIÓ PARTICULAR, LA NOSTRA ACTUACIÓ PROFESSIONAL ESTÀ DIRIGIDA A ASSOLIR LA MÀXIMA REPARACIÓ DE DANYS PATIT NOSTRES CLIENTS, EL QUE IMPLICA L’ADOPCIÓ DE TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER A LA RESTAURACIÓ DELS SEUS DRETS PERSONALS I PATRIMONIALS.

HONORARIS

A INTERPENAL SOM CONSCIENTS QUE QUALSEVOL PERSONA, AMB INDEPENDÈNCIA DELS SEUS RECURSOS ECONÒMICS, TÉ DRET A COMPTAR AMB LA MILLOR DEFENSA PENAL.

PER AQUEST MOTIU, OFERIM UNS PREUS RAONABLES I ALTAMENT COMPETITIUS SENSE RENUNCIAR A L’EXCEL·LÈNCIA DELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS.

AIXÍ MATEIX, OFERIM ALS NOSTRES CLIENTS FACILITATS DE PAGAMENT DELS NOSTRES HONORARIS.