Detenció il·legal

  • Sentència del Tribunal Suprem (Sala Penal) núm. 135/2011, de 15 març:

El tipus descrit en l’art. 163 del Codi Penal és un delicte que es caracteritza per la concurrència dels següents requisits:

1) L’element objectiu del tipus consistent en la privació de la llibertat deambulatòria de la persona, tant tancant-la físicament, com detenint-la, és a dir, impedint la seva llibertat de moviments, sense que calgui llavors un físic “tancament”. I que aquesta privació de llibertat sigui il·legal.

2) L’element subjectiu del tipus, el dol penal, consisteix en el fet que la detenció es realitzi de manera arbitrària, injustificada, sent un delicte eminentment intencional en el qual no cap la comissió per imprudència.

En el ben entès que el dol no ha de confondre’s amb el mòbil “perquè en tant que el primer és únic i immediat, el segon és plural i mediat (amistat, afinitat ideològica, etc), de manera que mentre no s’incorpori el mòbil o animo especial a la mena d’injust, no tindrà cap efecte destipificador i només podrà moure’s en l’àmbit dels atenuants o agreujants genèrics o especifiques que el recullin.

Ara bé, el tipus penal de l’art. 163 del Codi Penal no fa referència a propòsits ni a finalitats de comissió, per tant són irrellevants els mòbils.

Consegüentment, no és necessaris per a la comissió d’aquest delicte un dol específic o un element subjectiu de l’injust bastant que l’acusat tingui una idea clara de la il·licitud de la seva conducta.

Això és, el dol de l’autor consisteix a tenir coneixement de la privació de llibertat del subjecte passiu amb independència de quals siguin els mòbils o ulteriors intencions de l’agent -que si escau poden donar lloc als concursos corresponents (robatori amb violència, agressions sexuals, aplanament habitada, etc)- , de la mateixa forma que la detenció admet diverses formes de comissió, no requerint necessàriament força o violència, ja que, donada l’amplitud dels termes en què s’expressa l’art. 163.1, està permès qualsevol mitjà comisivo inclòs l’intimidatori, i els procediments enganyosos i fins i tot el de broma.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.