Blanqueig de capitals

  • Sentència del Tribunal Suprem (Sala penal) núm. 690/2015, de 27 d’octubre:

En la nostra Sentència núm. 535/2015 de 14 de setembre, hem recordat com s’ha conformat un cos de doctrina jurisprudencial sobre l’exigència d’un element subjectiu del delicte de blanqueig la concurrència del qual és determinant per a decidir sobre la tipicitat o no de determinats comportaments com a constitutius del citat delicte.

Significativa en aquesta línia és la Sentència núm. 1080/2010, de 20 d’octubre, en la qual assenyalem com a elements d’aquest tipus penal:

1) L’existència de béns que tingui el seu origen en un delicte.

2) Un acte, qualsevol que sigui i, concretament els d’adquisició, conversió o transmissió d’aquest bé.

3) Que aquest acte tingui una finalitat que es tipifica baix dues modalitats: ocultar o encobrir aquest origen il·lícit, o  que el partícip en l’origen il·lícit eludeixi les conseqüències legals del seu acte.

4) El tipus subjectiu de l’injust exigeix que l’autor del blanqueig, a més d’amb aquests components subjectius de la finalitat a la qual dirigeix el seu comportament, actuï dolosament o per imprudència greu.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.