Avís legal

Warning: include(./h1seo.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/abogadospenalistasbarcelona.com/web/wp-content/themes/fortuna/includes/boc_framework.php on line 335 Warning: include(./h1seo.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/abogadospenalistasbarcelona.com/web/wp-content/themes/fortuna/includes/boc_framework.php on line 335 Warning: include(): Failed opening './h1seo.php' for inclusion (include_path='.:') in /usr/home/abogadospenalistasbarcelona.com/web/wp-content/themes/fortuna/includes/boc_framework.php on line 335

NOTA LEGAL:

Aquest lloc web és propietat del despatx d’advocats Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, la finalitat és oferir informació, accés a continguts i notícies directament a les seves pàgines o mitjançant enllaços a altres adreces d’accés lliure a la xarxa, relatius a l’activitat del despatx professional.

La utilització del lloc web atribueix la condició d ‘ “Usuari”, i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB:

El lloc web conté informació general sobre els serveis prestats pel despatx d’advocats Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, sense constituir, en cap cas, una font d’assessorament jurídic, ni, tampoc, un mitjà per establir una relació entre client i advocat.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT:

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.

Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, així com els seus socis, representants i empleats no assumeixen cap responsabilitat dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts del lloc web, o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix.

L’Usuari ha de tenir present que els materials inclosos en el lloc web no constitueixen una font d’assessorament jurídic i poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions tractades.

En conseqüència, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en el lloc web, havent de recórrer, en tot cas, a un assessorament professional.

Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, així com els seus socis, representants i empleats no assumeixen cap responsabilitat per qualsevol actuació que es realitzi en atenció a la informació continguda en el lloc web.

Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, no pot exercir cap control sobre el contingut de les pàgines webs gestionades per tercers als quals pot accedir l’Usuari a través dels enllaços del lloc web, de manera que no respon de l’estat d’aquestes pàgines web, ni de la informació i contingut subministrats per les mateixes.

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós.

Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, així com els seus socis, representants i empleats no assumeixen cap responsabilitat dels danys que puguin produir-se en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, sense que pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

DADES PERSONALS REGISTRATS:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, comunica als usuaris del lloc web que les dades de caràcter personal que ens siguin facilitades per correu electrònic s’inclouran en el nostre fitxer de clients amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud.

Si vol accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades, contacti amb Belmonte & Nieto. Advocats Penalistes, a Barcelona, carrer Diputació, 294, 2n 1a, 08009, o bé per l’email info@bnpenalistas.com.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.