Apropiació i revelació de secrets

  • Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid núm. 245/2012, de 4 maig:

Els elements objectius de l’article 197.1 s’integren, en primer terme, per la conducta típica, en la qual es poden distingir dues modalitats:

1) Apoderament de papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualssevol altres documents o efectes personals.

2) La intercepció de telecomunicacions o la utilització d’artificis tècnics d’escoltes, transmissió, enregistrament o reproducció del so o de la imatge, o qualsevol altre senyal de comunicació. Aquesta última clàusula general tracta d’esmenar les possibles llacunes de punibilitat que es poden derivar dels avanços de la tecnologia moderna.

L’element subjectiu del delicte, constituït per la conducta típica que ha de ser dolosa, perquè no es recull expressament la incriminació imprudent exigida conforme a l’article 12 del text legal, que ha de dur-se a terme amb la finalitat de descobrir secrets o vulnerar la intimitat, ja que la dicció literal del precepte empra la preposició “per a”.

Subjecte actiu el tipus bàsic podrà ser qualsevol, “el que” diu el text legal; i subjecte passiu, ha de ser el titular del bé jurídic protegit i es correspondrà amb el d’objecte material del delicte, perquè el concepte que s’examina utilitza el possessiu “els seus” referit a papers, i també a l’altre supòsit intercepta “les seves telecomunicacions”.

Respecte al “iter criminis”, és una figura delictiva que s’integra en la categoria dels delictes d’intenció, i en la modalitat de delicte mutilat de dos actes, un d’apoderament, intercepció o utilització d’artificis tècnics, unit a un element subjectiu addicional al dol, consistent en l’ànim de realitzar un acte posterior, descobrir el secret, o vulnerar la intimitat d’un altre, sense necessitat que aquest arribi a produir-se.

Per això, la conducta típica de l’article 197.1 es consumeixi amb l’apoderament, intercepció, etc, sense necessitat que es produeixi l’efectiu descobriment dels secrets, o vulneració de la intimitat, sent possibles les formes imperfectes d’execució, temptativa acabada o inacabada.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.