Agresió sexual / Violació

  • Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid núm. 146/2017, de 14 de març:

La Jurisprudència requereix per a l’existència del delicte d’agressió sexual la concurrència dels següents elements:

1) Un requisit objectiu de l’acció projectada en el cos de la persona aliena.

2) Un element intencional o psicològic, representat per la finalitat lúbrica, produint-se sobre persones de l’un o l’altre sexe, usant força real o presumpta, tant per l’ús de la força o intimidació, o per ser la víctima especialment vulnerable o per ser menor encara que no concorri força, violència, privació de raó o sentit o abús d’estat.

3) Es tracta d’un delicte de tendència, en el qual l’element subjectiu tenyeix d’antijuridicitat la conducta.

Tornar a àrees

He llegit i accepto els avisos legals i política de privacitat.